*public.site.jump_to_content*

Mandátum átadás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2024. június 9. napján megtartott
Európa Parlamenti és helyi önkormányzati választások eredménye, június 12. napján jogerőre emelkedett.
A választási eljárásról szóló 2023. évi XXXVI. törvény 206. § (1) bekezdése alapján, „ a választás eredményét megállapító választási bizottság, a választás eredményének jogerőssé válását követő öt munkanapon belül, átadja a megbízólevelet a megválasztott képviselőnek.”


Erre az ünnepélyes aktusra került sor, június 18. napján, amikor Feketéné Nagy Erika a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízóleveket az október 1. napjával munkáját megkezdő polgármesternek, Menyhárt Lászlónak, és az új Képviselő-testület tagjainak, Bozó Szilárd, Pálmányné Verebélyi Veronika, Török Ferenc és Vozáry-Tezás Tímea képviselőknek.
Az újonnan választott polgármesternek és a Képviselő-testület tagjainak gratulálunk, eredményes munkát, sok sikert, erőt, egészséget kívánunk.


(Dányiné Szórád Ibolya HVI vezető helyettes)