*public.site.jump_to_content*

Lakossági felhívás a szociális tűzifa támogatására

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletet alkotott a szociális tűzifajuttatás 2023. évi támogatásáról.

 

A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet, legkésőbb 2023. november 30. napjáig lehet benyújtani, az Önkormányzati Hivatalban.

A kérelemre szolgáló formanyomtatvány mellé, csatolni szükséges, a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.

 

Tűzifa támogatásban részesíthető:

a) akinek a háztartásában, az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 115. 000 Ft, egyedül élő esetén pedig, a 135.000 Ft-ot,

b) az a 70 éven felüli személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 135.000- Ft-ot, egyedül élő esetén pedig a 165.000 Ft-ot,

c)és vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre, elbírálásánál előnyben részesül az, aki:

a) aktív korúak ellátásában részesül,

b) időskorúak járadékában részesül,

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

 

A támogatás részletes feltételeiről érdeklődjön a Községházán!

Letölthető dokumentumok: