*public.site.jump_to_content*

Kerékpárút építése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00056
Kedvezményezett neve: Demjén Község Önkormányzata
Projekt címe: Kerékpárút építése
Szerződött támogatás összege: 400 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: 2026. május 31.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00056

 


Projekt tartalmának bemutatása:
Demjén Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Plusz támogatási rendszer keretében megjelent TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1
számú, „Élhető települések” című Felhívásra. Ennek keretében a „Kerékpárút építése”
(TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00056) című projekt megvalósításához 400 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el. A fejlesztés forrását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A projekt keretében Demjén és Kerecsend települések között kerékpárút kiépítése valósul
meg.
A fejlesztés célja, hogy a két település között egy új, önálló kerékpáros útvonal épüljön. A
települést észak felől Egerszalókkal, valamint kelet felől Egerrel már kerékpáros útvonal köti
össze. Jelen pályázat ezen elérhetőségek továbbfejlesztéseként, javításaként a Kerecsend
irányába történő kerékpárút építését célozza. A két település mintegy 2,3 kilométerre található
egymástól. A beruházás keretében a lakott területen kívüli, gépjárműforgalomtól elválasztott
önálló, kétirányú 2x1 haladósávos kerékpárút kialakítása tervezett Kerecsend közigazgatási
határáig. A létesítmény 1.880,16 méter hosszú, szélessége 2,55 m. A kivitelezés 20 cm
fagyvédő réteg beépítésével valósul meg.
A fejlesztés elsődleges célja a balesetmegelőzés és közlekedésbiztonság, hiszen a
gépjárművektől saját, különválasztott útvonalon közlekedő kerékpárosok nagyobb
biztonságban közlekedhetnek a forgalomtól távolabb, vagy az útburkolatra felfestett, a
kerékpáros forgalomra a járművezetők figyelmét felhívó élénk sárga színű útburkolati jelekkel
elválasztott részeken. A projektgazda turisztikai szempontból a térség meghatározó
szereplője, ezért természetesen a turisztikai célok is kiemelt szerepet kapnak. Ezzel együtt
fontos célkitűzés az egészséges életszemlélet kialakítása, mivel a kerékpározás követendő
példát szolgáltat arra, hogy lehetséges az egészséges életmód és közlekedés megvalósítása a
mindennapokban.
A projekt megvalósításával olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő
településközi közlekedésfejlesztési intézkedés valósul meg, amely a fentiekben bemutatott
okoknál fogva hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető települési környezet kialakulásához, egyszersmind a beruházás
eredményeként a kialakított kerékpáros útvonal alkalmas lesz a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez. A fejlesztés a fenntarthatóság követelményeit szolgálja, és
hozzájárul a települési zöld környezet megteremtéséhez és gazdaságos fenntartásához.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Kedvezményezetti infoblokk:

 

Letölthető dokumentumok: